Palgaarvestus:
- töötasu arvutamine vastavalt valitud parameetritele, nt reaalne tööaeg, ületöö, vahetustega töö graafik jne;
- eri kompensatsioonielementide seadistamine, nt palgalisad, mahaarvamised, hüvitised jne;
- lisatasude arvutamine vastavalt individuaalsetele parameetritele;
- maksukalkulaator töötajate jaoks;
- puhkusetasu ning ajaarvestus;
- keskmise töötasu arvutamine;
- palgaarvestus terve ettevõtte, osakonna või üksiku töötaja kohta.

Inimressursside haldamine:
- töötaja isikuinfo;
- töötasu arvutamise ja maksmise jaoks vajalikud andmed;
- töötasuandmed vastavalt individuaalsetele väljamaksetele;
- individuaalsed kompensatsiooniskeemid;
- puhkustekorraldus;

Tööaja haldus:
- töötajate kohalolek, ajagraafik, puudumised/ületöö;
- töögraafik;
- ajatabel;
- puudumiste põhjuste registreerimine.