Lõplik raamatupidamisteenuse hind sõltub iga konkreetse teenuse
ostja soovidest ning alati on  võimalik sobiv  variant leida  läbirääkimiste käigus.