1 kuu baashind kuni 20 algdokumenti - 500 krooni kuu

ALGDOKUMENDIKS loetakse
:

 • arve ostjale
 • arve hankijalt
 • kassaorder
 • avansiaruanne
 • maksekorraldus
 • laekumine panka
 • panga teatis intressi või teenustasu kohta
 • palgaleht
 • laoarvestus
  Algdokumentide arvu suurenemisega iga 10 dokumendi võrra suureneb 1 kuubaashind 250 krooni võrra.

 

Kliendi soovil võib vormistada  kliendi algdokumente järgmiste lisatasude eest (täiendavalt baashinnale 1 kuus):

 • (kuni 40 kviitungit) - 300 krooni
 • palgaleht (kuni 10 inimest) - 300 krooni
 • Kui avansiaruande kviitungeid on üle 40, siis lisandub hinnale 50 krooni iga 10 kviitungi kohta.

 

 

Ühekordsed kokkulepped

 • raamatupidamise aastaaruande koostamine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • raamatupidamise kontoplaani koostamine
 • standardse töölepingu vormistamine
 • aruanded klientide võlgade kohta
 • aruanded võlgnevuse kohta hankijatele
 • palgaarvestused
 • töölepingute koostamine
 • tööajagraafikute koostamine, tööaja arvestus
 • inimressursside haldus

 Lõplik raamatupidamisteenuse hind sõltub iga konkreetse teenuse
 ostja soovidest ning alati on  võimalik sobiv  variant leida  läbirääkimiste käigus.

 Korteriühistute puhul tuleb teha eraldi hinnapäring, kuna nende vajadused  on 

 tavaliselt väga erinevad, samuti on igal KÜ-l välja kujunenud oma tööjaotus.

 

 

Danerik Consult OÜ