•  väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete raamatupidamine
  •  korteriühistute raamatupidamine
  •  FIE raamatupidamine
  •  raamatupidamisalased konsultatsioonid
  •  ettevõtte raamatupidamise sisseseadmine
  •  raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
  •  maksude alane nõustamine
  •  eelnevate perioodide korrastamine
  •  palgaarvestus
  •  inimressursside arvestus
  •  tööaja haldus